ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมสวัสดีปีใหม่ 2565

รับการประเมินเพื่อขอเปิดเรียนแบบ On site

ทำความสะอาดโรงเรียน จัดเตรียมสถานที่พร้อมรับการตรวจเพื่อเปิด..

แนะแนวออนไลน์จากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำสถานที่เพื่อรับการเปิดเรีย..

ครูศศิธรมอบของที่ระลึกให้โรงเรียนในโอกาสที่จะไปบรรจุเข้ารับร..

จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานอำเภอสันทราย ..

การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูชำนาญก..

ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายวัชรสิทธิ์ อาษากิจ ศิษย์เ..

การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยโรงเรียน

คุณครูสุวิมล จันทร์ปิง ครูบรรณารักษ์ รับมอบหนังสือ​พระราชทาน..

ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก

?>