ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประชุมฯ ทีมงาน…สันทรายหลวง ก่อนปิดเรียน 2/64

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก..พบปะหารือพื่อหารือแนวทางตรวจรับ-อนุมัติ..

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมงานรับนักเรียน

เตรียมงาน..ปัจฉิมนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมวัดผลประเมินผล

ส่งกำลังใจให้คุณครูยุ้ย ว่าที่ร.ต.ญ.อุบลรัตน์ คงแก้ว และน้อง..

ทีมงานสันทรายหลวง..เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร

กิจกรรมธนาคารขยะ

ผู้ปกครองนักเรียนมอบฟ้าทะลายโทร ให้กับทางโรงเเรียน

ประชุมเตรียมงานผ้าป่าศิษย์เก่า

?>