ภาพกิจกรรม

คณะครูและผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายคุณย..

ตัวแทนครูและผู้บริหารเข้าร่วมงานวันครู อำเภอสันทราย ณ โรงเรี..

คณะครูและผู้บริหารร่วมวางหรีดเคารพศพแสดงความเสียใจกับครอบครั..

กิจกรรมประสานสัมพันธ์และสวัสดีปีใหม่

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จากเทศบาล..

สวัสดีปีใหม่ จนท.เก็บขยะ โรงเรียน

ทีม.บริหารโรงเรียนสันทรายหลวงกราบสวัสดีปีใหม่ บุคคลสำคัญ

แสดงความยินดีกับครูใหม่ที่มารับตำแหน่ง และครูที่ย้ายไปบรรจุ

เทศบาลเมืองเล็นอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือ ตัดแต่งกิ่งไม้ ..

สวัสดีปีใหม่. ท่านนายกฯ สมบัติ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมสวัสดีปีใหม่ 2565

รับการประเมินเพื่อขอเปิดเรียนแบบ On site

?>