ภาพกิจกรรม

ร้านไมค์ อิเลคทริค เซอร์วิส 2016 มอบแผงไฟกิ่งโซล่าเซลล์ จำนว..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมคณะครู ร่วมทำบุญฯฉลองอุโบสถและหอธรร..

ประชุมประเมินสถานการณ์เปิดเรียน วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565

การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูอาทิตย์ ลาเซอ

ประชุมฯ คณะกรรมการคุมงานและตรวจรับงาน…ก่อสร้างอาคารเรียน

การติดตาม ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน 2000 บาท จากสำนักงานเขตพื..

นักเรียนกลุ่มอายุ 5-11 ปี รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาล..

ผู้อำนวยการเขต สพป.ชม 2 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน

นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี เข็มที่..

ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูอารีร..

ตรวจรับ..งาน งวดที่. 5 อาคารเรียน

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดยา..

?>