ภาพกิจกรรม

404

anjengg

เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. สันทราย ให้ความอนุเคราะ..

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารเรียนหลังให..

การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตัวแทนครูและผู้บริหารร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อจากไปของคุณ..

บรรยากาศการเปิดเรียน On Site วันที่ 2 กลุ่ม B

บรรยากาศการเปิดเรียน On Site กลุ่มA วันแรก

ความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ที..

ส่งมอบกำลังใจให้คุณครูรัญชิดา เกิดผล ให้หายป่วยเร็ววัน

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมส่งคุณครูศศิธร เข้ารับตำแหน่งบรรจุให..

ทีมผู้บริหาร คณะครู รร. สันทรายหลวง สวัสดีปีใหม่.คุณ.ไมโล ที..

?>