ภาพกิจกรรม

นักเรียนกลุ่มอายุ 5-11 ปี รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาล..

ผู้อำนวยการเขต สพป.ชม 2 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน

นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี เข็มที่..

ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูอารีร..

ตรวจรับ..งาน งวดที่. 5 อาคารเรียน

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดยา..

วิศวกร.อบจ.ชม. ตรวจสอบ ก่อนเทคานรับหลังคา

ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 6

คุณ.คุณโกวิล ( วิศวกร โยธา จ. ชม) มาควบคุมงานก่อสร้างฯ

คุณคุณครู สุดสวาท ตัวแทนโรงเรียนให้กำลังใจนักเรียนที่ติดโควิ..

ประชุมฯ กำหนดปฎิทินงาน

?>