ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 6

คุณ.คุณโกวิล ( วิศวกร โยธา จ. ชม) มาควบคุมงานก่อสร้างฯ

คุณคุณครู สุดสวาท ตัวแทนโรงเรียนให้กำลังใจนักเรียนที่ติดโควิ..

ประชุมฯ กำหนดปฎิทินงาน

โรงเรียนสันทรายหลวง เป็นสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2564 ระดับ ..

ผู้อำนวยการฯร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูโอภาสวิหารกิจ

นักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมการสอบ O-net ปีการศึกษา 2564 รร.บ้าน..

เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ติดโควิด-19

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายแผนฯ สพป.ชม. เขต. ๒ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอ..

ผู้อำนวนการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ มอบตู้ไม้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์

?>