ภาพกิจกรรม

ตรวจรับงาน งวด. 7

เตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน อนุบาล3 ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา ..

กิจกรรมประชุมฯ ทีมงาน…สันทรายหลวง ก่อนปิดเรียน 2/64

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก..พบปะหารือพื่อหารือแนวทางตรวจรับ-อนุมัติ..

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมงานรับนักเรียน

เตรียมงาน..ปัจฉิมนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมวัดผลประเมินผล

ส่งกำลังใจให้คุณครูยุ้ย ว่าที่ร.ต.ญ.อุบลรัตน์ คงแก้ว และน้อง..

ทีมงานสันทรายหลวง..เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร

กิจกรรมธนาคารขยะ

?>