ภาพกิจกรรม

งานผ้าป่าสามัคคี100 ปี สันทรายหลวง

สุมาคารวะ และสวัสดีปีใหม่เมือง ท่าน.ประธานกรรมการสถานศึกษา

ขอบคุณ•••ทีมงาน_สันทรายหลวง ทุกท่าน ครับ ที่ร่วมทำบุญฯ พัฒนา..

ขอขอบคุณ…น้าแดงและคุณยายหม่อนแก้ว ร่วมทำบุญ

ตัวแทนฯผู้บริหารและคณะครูฯ เยี่ยมไข้ให้กำลังใจท่าน จันทร์แก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก •••ร่วมประชุมฯ กต.ตร.และที่ปรึกษาสภ. สัน..

ขอต้อนรับ… คุณครู.ธัญญลักษณ์ เกษร ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่. ด..

ต้อนรับท่าน.ผอ. สมนึก และทีมงาน..รร. วัดเขาจำปา จ. สระบุรี ม..

ทีมงาน..สันทรายหลวง วางหรีด เคารพ.คุณแม่ ท่านผอ. ศรีลา (ผอ..

การประเมินครูผู้ช่วยฯ ครู.ธีรเดช

ตรียมงานผ้าป่าศิษย์เก่าและเตรียมรับการศึกษาดูงาน

เตรียมการมอบซองผ้าป่าให้กับศิษย์เก่า

?>