ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 - ม.3

ต้อนรับครูใหม่ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนสันทรายหลวง

ท่านรองฯ บรรจงศักดิ์ รอง.ผอ.สพป.เขต.2 มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใ..

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมทำความเข้าใจตัวชี้วัดระหว่างทางและป..

ขอขอบคุณ. อสม. ม. 9 ที่ร่วมแรงร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน..

รับรายงานตัวนักเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2567

ปรับปรุงอาคารสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567

งานรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ปี 2567

ผ้าป่าศิษย์เก่า

งานปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเ..

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูฯ กราบนมัสการฯ รดน้ำดำหัวท่านพระครูส..

?>