ภาพกิจกรรม

ขอกราบขอบพระคุณ "คุณไมโล "ศิษย์เก่าที่คอยให้การสนับสนุนโรงเร..

กราบขอบพระคุณ คุณครูบุญต้อม นะคำ ครูเก่าและศิษย์เก่าร่วมบริจ..

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนอนุบาล3 ป.6 และ ม.3 รุ่น Emmeline ปี..

การรับรายงานตัว นร. ชั้นอนุบาล 2 และ ป. 1

ตรวจรับงาน งวด. 7

เตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน อนุบาล3 ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา ..

กิจกรรมประชุมฯ ทีมงาน…สันทรายหลวง ก่อนปิดเรียน 2/64

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก..พบปะหารือพื่อหารือแนวทางตรวจรับ-อนุมัติ..

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมงานรับนักเรียน

เตรียมงาน..ปัจฉิมนิเทศ

?>