ภาพกิจกรรม

ผอ. ประเวทย์ ประธานฯ และคณะกรรมการหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเ..

กิจการธนาคารขยะ โรงเรียนสันทรายหลวง

เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสาย..

ส่งมอบกำลังใจให้ครูห้องพยาบาล ครุฤทัยรัตน์ หายจากอาการป่วยโค..

กิจกรรมวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียน..

ทีมผู้บริหารและคณะครูส่งมอบขวัญและกำลังใจแด่ครูผู้ป่วยโควิด1..

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มาฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโควิด-19

กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2565

ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการจัดประสบการณ์การเ..

ชื่นชมฯ และให้กำลังใจ ครู.แจ่มจันทร์ และ ด.ญ.ลีลาวดี แก้วปา_..

?>