ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ทีมบริหาร…ต้อนรับคณะฯ **พสน**เชียงใหม่

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนสันทรายหลวง สถานศึกษาต้นแบบ- พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองฯ ผ..

เปิดเรียนเต็มรูปแบบ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความร่วมมือระหว่างองค์กรแก้ไขปัญหาหลุมบนถนน

ประชุมฯผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมฯ คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

รับบริจาคโต๊ะเก้าอี้จากโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียน

แม่ครู เปรมจิต ยศสุข และ ท่าน ผศ. ดร. ปรารถนา ยศสุข ( ลูกสาว..

?>