$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2

ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพย..

อันเชิญพระประดิษฐานซุ้ม ( แผนกอนุบาล )

ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน

พิธียกเสาเอกและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างอาคารเรียนแ..

จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานยกเสาเอก

อาจารย์ยอดมาดูสถานที่เพื่อเตรียมงานยกเสาเอก

ร่วมหาแนวทางขอคืนค่าเสาเข็มเพื่อนำมาปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียน..

ประชุมหัวหน้างาน

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

คณะกรรมการคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจสอบกา..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564