ภาพกิจกรรม

ทีมบริหาร..พบปะนักศึกษาฝึกสอนฯ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียน

ทีมบริหารพบปะผู้ประกอบการฯ ร้านขายของในโรงเรียน

คุณครู.สมเพชร ชาญมานนท์ ( ข้าราชครู บำนาญ ศิษย์เก่า รร. สันท..

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอขอบคุณ คุณ.ทนงศักดิ์ บุญวงศ์เจ้าของตลาด. เจดีย์แม่ครัว มอบ..

ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson และคณะฯ

งานตรวจรับงานงวดที่ 9

กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

รับมอบหนังสือส่งเสริมภาษาจาก Mr. Keith Hendersonและคณะฯ

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ทีมบริหาร…ต้อนรับคณะฯ **พสน**เชียงใหม่

?>