ภาพกิจกรรม

โครงการ•• สร้างเสริมกำลังใจ ทีมงาน .

ขอแสดงความชื่นชมฯ ครู.แจ่มจันทร์,ครู.ฝึกสอน และนักเรียน ในรา..

พิธีประดับเครื่องหมายสภานักเรียน

ขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลเมืองเล็นที่อนุเคราะห์รถน้ำ และเจ้าหน้..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กัญชา กระท่อม และการใช้ส..

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลร่วมกันพัฒนาสถานที่แผนกอนุบาล

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศลเพื่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทย

แสดงความยินดี กับ ครู สิรปกรณ์ และครู พกาวรรณ ที่ได้—บรรจุคร..

แสดงความยินดี กับ ครู สิรปกรณ์ และครู พกาวรรณ ที่ได้—บรรจุคร..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมประชุมฯ คณะทำงานจัดทำแผนฯ สมาคมครูผู..

กิจกรรม…ส่งเสริมสนับสนุน. วัดแววความถนัดด้านอาชีพ

ท่านพ่อหลวง.ติ่ง หมู่. 9 ครับ ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม…ปล่อยปลา

?>