$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ส่งมอบกำลังใจให้คุณครูรัญชิดา เกิดผล ให้หายป่วยเร็ววัน

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมส่งคุณครูศศิธร เข้ารับตำแหน่งบรรจุให..

ทีมผู้บริหาร คณะครู รร. สันทรายหลวง สวัสดีปีใหม่.คุณ.ไมโล ที..

คณะครูและผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายคุณย..

ตัวแทนครูและผู้บริหารเข้าร่วมงานวันครู อำเภอสันทราย ณ โรงเรี..

คณะครูและผู้บริหารร่วมวางหรีดเคารพศพแสดงความเสียใจกับครอบครั..

กิจกรรมประสานสัมพันธ์และสวัสดีปีใหม่

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จากเทศบาล..

สวัสดีปีใหม่ จนท.เก็บขยะ โรงเรียน

ทีม.บริหารโรงเรียนสันทรายหลวงกราบสวัสดีปีใหม่ บุคคลสำคัญ

แสดงความยินดีกับครูใหม่ที่มารับตำแหน่ง และครูที่ย้ายไปบรรจุ

เทศบาลเมืองเล็นอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือ ตัดแต่งกิ่งไม้ ..