ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ประชุมฯ ชมรมศิษย์เก่า รร. สันทรายหลวง

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู รร. บ้านปางมะเยา และ รร. บ้านเฮาะว..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรีเขต ..

ตัวแทนทีมงาน. สท. ร่วมส่งคุณครู. ปิยะนุช เมืองปิง ย้ายไป รร...

โรงเรียนสันทรายหลวงยินดีคุณครูแสงอรุณ หลักบุญนิธิ เนื่องในโอ..

ประชุมวางแผนความร่วมมือในสายวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ร่วมกั..

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ชม.เขต 4 มาศึกษาดูงา..

ประชุมฯ ผู้ประกอบการฯ ขับรถ รับ - ส่ง นักเรียน

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน แผนกปฐมวัย

ทีมบริหารและคณะครูหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ครูพัสดุ การเงิน ร่วมพิจ..

?>