ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้นป.2และป.5 ปีการศึกษา 25..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึ..

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 256..

ทีมฟุตบอลสันทรายหลวงลงสู้ศึก

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

งานวันครู ประจำปี 2566

กิจกรรมธนาคารขยะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระ 9 รูป ในงานวันเด็กแห่งชาติและงานสวัส..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ตัวแทนทีมบริหารและตัวแทนคณะครูฯ สวัสดีปี..

ทีมงานบริหารและตัวแทนคณะครูร่วมกราบนมัสการฯสวัสดีปีใหม่ ท่าน..

ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของรางวัล ขนม ต่างๆ ในวันเด็ก