ภาพกิจกรรม

ติดตั้ง TV. ห้องเรียน.คู่ขนาน

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต “กิจ..

หน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู อ. สันทราย ร่วมสมทบหินถมถนน บริเวณห..

ตัวแทนครูร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กับ อำเภอสันทราย

ขอแสดงความยินดี ชื่นชมฯ ครู.จตุพล ,คณะครูฯ และนักเรียน ทุกคน..

แก้ไข ปรับระบบไฟฟ้าในโรงเรียนและติดตั้งปั๊มน้ำประปาสำรอง

ครูและนักเรียนร่วมรับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ..

บริษัทโฟร์โมสต์ มอบนมให้นักเรียนสันทรายหลวง จำนวน 1,000 กล่อ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมประชุมฯ กตตร.สภ.สันทราย

คุณ.นภาพร (โยธา จ. เชียงใหม่) พร้อมรองฯ คณะครูฯ ตรวจงานก่อสร..

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..

การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

?>