$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ให้ความอนุเคราะห์มาพ่นน้..

เครือข่าย สท. 3วางหรีดเคารพศพ. คุณพ่อ..นักการฯ รร.บ้านท่าเกว..

ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารเรียนรร.บ้านท่าเกวียน

404

anjengg

เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. สันทราย ให้ความอนุเคราะ..

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารเรียนหลังให..

การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตัวแทนครูและผู้บริหารร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อจากไปของคุณ..

บรรยากาศการเปิดเรียน On Site วันที่ 2 กลุ่ม B

บรรยากาศการเปิดเรียน On Site กลุ่มA วันแรก

ความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ที..