ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2556

ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..กา..

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา

ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึก..

ต้อนรับครูย้าย

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง

ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง

รับมอบตู้เก็บเอกสาร

ตัวแทนฯผู้บริหารคณะครูฯและบุคลากร รร.สันทรายหลวง ร่วมวางหรีด..

?>