ภาพกิจกรรม

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลร่วมกันพัฒนาสถานที่แผนกอนุบาล

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศลเพื่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทย

แสดงความยินดี กับ ครู สิรปกรณ์ และครู พกาวรรณ ที่ได้—บรรจุคร..

แสดงความยินดี กับ ครู สิรปกรณ์ และครู พกาวรรณ ที่ได้—บรรจุคร..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมประชุมฯ คณะทำงานจัดทำแผนฯ สมาคมครูผู..

กิจกรรม…ส่งเสริมสนับสนุน. วัดแววความถนัดด้านอาชีพ

ท่านพ่อหลวง.ติ่ง หมู่. 9 ครับ ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม…ปล่อยปลา

ให้บริการสถานที่ห้องประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อ..

งานส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ การประเมินฯ ครูผู้ช่วย. ครู..

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูฯเยี่ยมให้กำลังใจรองสุภาภรณ์

ท่าน ผอ. เขต.๒ และ จนท.การเงินเขต. 2 มาตรวจเยี่ยมงานก่อสร้า..

ประชุมฯ คณะกรรมการฯคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน