ภาพกิจกรรม

ขอส่งกำลังใจให้นักเรียนชั้นป.6 ทุกคน ทำข้อสอบ O-Net ปี 2565

ตัวอย่างผลงานการวาดการ์ตูนเรื่องสั้นcomic scrip ระดับป.4-6 ท..

ขอขอบคุณ.ท่านพ่อหลวง.ใหญ่ อนุวัฒน์ อาทิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่...

ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับตัวแทนนักเรียนและครูที่ทุ่มเทการฝึกซ..

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรีย..

ขอขอบคุณ. คุณครู.สุนีย์ และชมรมฯคนรักเพลงเก่า มอบเงิน 2,000 ..

ผอ.อวยพรให้ตัวแทนนักเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

กิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้นป.2และป.5 ปีการศึกษา 25..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึ..

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 256..

ทีมฟุตบอลสันทรายหลวงลงสู้ศึก

?>