$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

เตรียมการมอบซองผ้าป่าให้กับศิษย์เก่า

เยี่ยมให้กำลังใจ ครู .จิรัชยา

นักเรียนรับวัคซีน รอบสุดท้าย

เตรียมตกแต่งสถานที่งาน.สระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

เชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสันทรายหลวงทุกรุ่น ร่วมงานสระเกล้าดำหัว..

เยี่ยมให้กำลังใจ รองฯ นัยน์ปพร ปานกลัด จาก…การผ่าตัด

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสันทรายหลวงทุกรุ่น ร่วมงานสระเกล้าดำห..

ประชุมฯ ทีมงาน. สันทรายหลวง เพื่อเตรียมการงาน..สระเกล้า-ดำหั..

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1 และ นักเรียนเข้าระหว่างปี

ขอขอบคุณครูอ้อม อารีรัตน์ อุปชัย มอบพัดลม พร้อมติดตั้งเป็นขอ..

ประชุมชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติม การขอเปิดห้องเรียนชั้น ม...

ขอบคุณ.ฝีมือการวาดของ อ.ยุ้ย และนักศึกษาฝึกสอน ศิลปะ