ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อนุเคราะห์เอื้อเฝื้อมาตั..

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายมอบลูกฟุตบอลสวัสดีปีใหม่ให้นักเรียนส..

ประชุมทีมงานพร้อมขับเคลื่อนการติวสอบOnetป.6และ ม.3

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมสมทบทุนและมอบขนมของรางวัลแก่ลูกๆ..

ขอขอบคุณนายแพทย์วีรพรรณ อินต๊ะศรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก สวัสดีปีใหม่ … นักศึกษาฝึกประสบการณ์

คนดีศรีสันทราย ขอชื่นชม ดช. เจษฎา สวัสดี นร. ชั้น ป. 3/2 เก็..

ประชุมฯ รองฯและคุณครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย..

สวัสดีปีใหม่ ท่านเจ้าคณะฯ อำเภอดอยสะเก็ด , ท่าน. นายกฯ ป่าไพ..

ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน มอบเงิน 10,000 บาท สมทบจัดซื้อพัดล..

ธนาคารออมสิน สาขาสันทราย มาสวัสดีปีใหม่และมอบงบสนับสนุน..กิจ..

เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่ายลูกเสือ

?>