ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต.8 ฝึกประสบการณ์ ณ.ร..

แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์

รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจ..

คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเ..

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2

ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพย..

อันเชิญพระประดิษฐานซุ้ม ( แผนกอนุบาล )

ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน

พิธียกเสาเอกและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างอาคารเรียนแ..