ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับย้าย

นักเรียนรับการฉีดวัคซีไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสันทราย

ตัวแทนครูมอบสิ่งของให้ครอบครัวนักเรียนที่ติดโควิด-19

ตัวแทนครูนำของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับครอบครัวนั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ สภ.สันทราย

ประชุมสรุปการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันทรายหล..

รับมอบเครื่องซักผ้า

กศน.อำเภอสันทราย ขอใช้สถานที่ในสอบ N-net

ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19