ภาพกิจกรรม

ทีมงานบริหารและตัวแทนคณะครูร่วมกราบนมัสการฯสวัสดีปีใหม่ ท่าน..

ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของรางวัล ขนม ต่างๆ ในวันเด็ก

ตัวแทนคณะครูนำตัวแทนนักเรียนร่วมงานเปิดบ้านสานฝัน นวัตกรรมแล..

งานกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ

ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อนุเคราะห์เอื้อเฝื้อมาตั..

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายมอบลูกฟุตบอลสวัสดีปีใหม่ให้นักเรียนส..

ประชุมทีมงานพร้อมขับเคลื่อนการติวสอบOnetป.6และ ม.3

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมสมทบทุนและมอบขนมของรางวัลแก่ลูกๆ..

ขอขอบคุณนายแพทย์วีรพรรณ อินต๊ะศรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก สวัสดีปีใหม่ … นักศึกษาฝึกประสบการณ์

คนดีศรีสันทราย ขอชื่นชม ดช. เจษฎา สวัสดี นร. ชั้น ป. 3/2 เก็..

ประชุมฯ รองฯและคุณครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย..

?>