ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน..

ประชุมฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ลูกเสือ กกต โรงเรียนสันทรายหลวง ทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง..

ปรับปรุงอาคารสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคนเก่งของเรา ด.ญ.กนิษฐา อีนดา และคุณ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก นำตัวแทนผู้บริหารคณะครูและบุคลากร รร. สั..

ประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรับงาน…สร้างเสาธง

งานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียน318ล/55ข เขตแผ่นดินไหว

พิธีทำบุญฯอาคารเรียน และถวายผ้าป่าฯ กราบนมัสการฯขอบพระคุณได้..

พิธีสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

ประเพณีสระเกล้าดำหัวในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

?>