ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำสถานที่เพื่อรับการเปิดเรีย..

ครูศศิธรมอบของที่ระลึกให้โรงเรียนในโอกาสที่จะไปบรรจุเข้ารับร..

จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานอำเภอสันทราย ..

การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูชำนาญก..

ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายวัชรสิทธิ์ อาษากิจ ศิษย์เ..

การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยโรงเรียน

คุณครูสุวิมล จันทร์ปิง ครูบรรณารักษ์ รับมอบหนังสือ​พระราชทาน..

ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก

นพ. วีรพรรณ อินต๊ะศรี และคุณแม่ผ่องพรรณ อินต๊ะศรี (คุณแม่ นพ..

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด - 19

ส่งมอบกำลังใจแด่นักศึกษาฝึกสอนที่เข้ารับการรักษาตัว COVID-19