ภาพกิจกรรม

การรับนักเรียน ระดับ.อนุบาล ปีการศึกษา 2566

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 พิกุลแก้วช่อที่ 25 รุ่น MIND ..

รวมลิงค์รูปกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 (เก็บตกกล้องโรงเรียน)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร. สันทรายหลวง

รับการนิเทศติดตามฯ จาก..คณะกรรมการฯ การศึกษาพิเศษเขต.8 ร่วมก..

เตรียมงาน..ปัจฉิมนิเทศ

งานวิถีสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565

เตรียมงานนิทรรศการ วิถีสันทราย

กิจกรรมDay Camp เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

กิจกรรมธนาคารขยะ

มอบเกียรติบัตรรางวัล หนูน้อยยอดนักออม

การสอบ NT. ชั้น. ป. 3 ประจำปีการศึกษา 2565

?>