ภาพกิจกรรม

พิธีสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

ประเพณีสระเกล้าดำหัวในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

การแสดงวันเปิดอาคารใหม่

อาคาร100ปีสันทรายหลวง

ขอแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเปิดอาคารเ..

มอบเกียรติบัตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร 100 ป..

ไหว้เจ้าที่โรงเรียน เนื่องในงานพิธีทำบุญอาคาร 100 ปีสันทรายห..

เตรียมงานทำบุญอาคาร 100 ปีสันทรายหลวง

งานทำฐานเสาธง

ปรับปรุงอาคารสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

ท่านพระครูฯ สังฆบริหารธรรมนูญ ธมฺมคฺโณ ( กรรมการสถานศึกษา ) ..

ประชุมฯคณะกรรมการเพื่อสรุปผล พิจารณาผลการปฏิบัติงานครู ครั้ง..

?>