$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องป..

พัฒนาอาคารสถานที่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดช. อนันต์สิทธิ์ ลาเต่ แลคุณครู...

ท่าน ผอ. ประเวทย์ สันยาย มอบเงิน 3,000 ให้กับทีมงาน.อนุบาล เ..

ทีมบริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมฌาปนกิจศพ ดช. อภิรักษ์ ..

ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช..

ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ..

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผอ. ประเวทย์ ประธานฯ และคณะกรรมการหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเ..

กิจการธนาคารขยะ โรงเรียนสันทรายหลวง

เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสาย..