ภาพกิจกรรม

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก นำตัวแทนผู้บริหารคณะครูและบุคลากร รร. สั..

ประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรับงาน…สร้างเสาธง

งานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียน318ล/55ข เขตแผ่นดินไหว

พิธีทำบุญฯอาคารเรียน และถวายผ้าป่าฯ กราบนมัสการฯขอบพระคุณได้..

พิธีสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

ประเพณีสระเกล้าดำหัวในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

การแสดงวันเปิดอาคารใหม่

อาคาร100ปีสันทรายหลวง

ขอแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเปิดอาคารเ..

มอบเกียรติบัตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร 100 ป..

ไหว้เจ้าที่โรงเรียน เนื่องในงานพิธีทำบุญอาคาร 100 ปีสันทรายห..

เตรียมงานทำบุญอาคาร 100 ปีสันทรายหลวง

?>