ภาพกิจกรรม

คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง

คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า

ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความบรรเทิงจาก สวท.เชียงใหม่

ลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันคะ

เปิดเรียนวันแรก 16 พ.ค. 2566

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน..

ประชุมฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ลูกเสือ กกต โรงเรียนสันทรายหลวง ทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง..

ปรับปรุงอาคารสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคนเก่งของเรา ด.ญ.กนิษฐา อีนดา และคุณ..

?>