ภาพกิจกรรม

เยี่ยมให้กำลังใจ รองฯ นัยน์ปพร ปานกลัด จาก…การผ่าตัด

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสันทรายหลวงทุกรุ่น ร่วมงานสระเกล้าดำห..

ประชุมฯ ทีมงาน. สันทรายหลวง เพื่อเตรียมการงาน..สระเกล้า-ดำหั..

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1 และ นักเรียนเข้าระหว่างปี

ขอขอบคุณครูอ้อม อารีรัตน์ อุปชัย มอบพัดลม พร้อมติดตั้งเป็นขอ..

ประชุมชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติม การขอเปิดห้องเรียนชั้น ม...

ขอบคุณ.ฝีมือการวาดของ อ.ยุ้ย และนักศึกษาฝึกสอน ศิลปะ

รับการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเรียน STEM ป.4

ฉีดวัคซีน เข็มแรก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่า

ขอกราบขอบพระคุณ "คุณไมโล "ศิษย์เก่าที่คอยให้การสนับสนุนโรงเร..

กราบขอบพระคุณ คุณครูบุญต้อม นะคำ ครูเก่าและศิษย์เก่าร่วมบริจ..