ภาพกิจกรรม

มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3

นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงพ..

ประชุมคณะครูและต้อนรับครูใหม่

คุณครูน้ำตาลและนักศึกษาฝึกสอน ร่วมกันวาดรูปสร้างแหล่งเรียนรู..

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน.รร.ขนา..

มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต

อบรมนักวิจัยน้อย

มอบใบประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายสันทร..

เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. พระราชทาน

ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนั..

คุณวิบูลย์ วัชรสุรางค์ บริษัท.วิบูลย์พาณิชย์กรุ๊ป มอบเงิน 5,..

ต้อนรับผู้บริหาร จาก.กลุ่มเครือข่ายบ่อหลวง ฮอดและคณะครู หลาก..

?>