ภาพกิจกรรม

ตัวแทนฯผู้บริหารและคณะครูฯ เยี่ยมไข้ให้กำลังใจท่าน จันทร์แก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก •••ร่วมประชุมฯ กต.ตร.และที่ปรึกษาสภ. สัน..

ขอต้อนรับ… คุณครู.ธัญญลักษณ์ เกษร ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่. ด..

ต้อนรับท่าน.ผอ. สมนึก และทีมงาน..รร. วัดเขาจำปา จ. สระบุรี ม..

ทีมงาน..สันทรายหลวง วางหรีด เคารพ.คุณแม่ ท่านผอ. ศรีลา (ผอ..

การประเมินครูผู้ช่วยฯ ครู.ธีรเดช

ตรียมงานผ้าป่าศิษย์เก่าและเตรียมรับการศึกษาดูงาน

เตรียมการมอบซองผ้าป่าให้กับศิษย์เก่า

เยี่ยมให้กำลังใจ ครู .จิรัชยา

นักเรียนรับวัคซีน รอบสุดท้าย

เตรียมตกแต่งสถานที่งาน.สระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

เชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสันทรายหลวงทุกรุ่น ร่วมงานสระเกล้าดำหัว..