ภาพกิจกรรม

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมประชุมฯ STEM ( ป. 4 )

สร้างฐานพระพุทธรูปประจำ รร. - ปิดทององค์พระพุทธรูป - และ ปิด..

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองที่ให้การบริการฉีดวัคซีนเข็ม2

ตัวแทนฯ ผู้บริหารและคณะครูฯ พบคุณ.ไมโล ที่ปรึกษา และศิษย์เก่..

ร่วมทำบุญถวายทาน กุฏิสงฆ์วัดข้าวแท่นน้อย

ตัวแทนฯ รร. สันทรายหลวง ร่วมกราบนมัสการฯ สุมาคารวะ สระเกล้าด..

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภาวินี สิงคราช กับรางวัลทรงคุณค่า สพ..

งานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส และงานผ้าป่าสามัคคี100 ปี สันทรายห..

งานผ้าป่าสามัคคี100 ปี สันทรายหลวง

สุมาคารวะ และสวัสดีปีใหม่เมือง ท่าน.ประธานกรรมการสถานศึกษา

ขอบคุณ•••ทีมงาน_สันทรายหลวง ทุกท่าน ครับ ที่ร่วมทำบุญฯ พัฒนา..

ขอขอบคุณ…น้าแดงและคุณยายหม่อนแก้ว ร่วมทำบุญ