ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการเยวชนพลเมือง ณ ศูนย์วิจัยแม่เหียะ คณะเก..

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ..

ประชุมวางแผนออนไลน์โครงการคุ้มครองเด็กเพื่อความปลอดภัยจากสื่..

ขอขอบคุณมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์มอบ ขนม.ผัก ให้กับนักเ..

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสม..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและศึกษาดูงานสาขาวิชาทางอาชีพ

อบรมโครงการ อย.น้อย

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการคร้งที่ 71 ระดับเครือข่าย..

ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนางานโรงเรียนสันทรายหลวง

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสันทรายหลวง แผนกอนุบาล

กิจกรรมชั้นอนุบาลเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทา..

?>