ภาพกิจกรรม

31 มีนาคม2567 วันรับรายงานตัวนักเรียนอนุบาล และมัธยมศึกษาปีท..

รับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ร่วมวางหรีดเคารพศพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของท่านผอ.ภาณ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ..

ขอขอบคุณท่านรองฯ จันทร์ลอย รองฯ เขต.2 ,ท่าน.ผอ. หนู ผอ.กลุ่ม..

งานฝ่ายปกครองดำเนินเพื่อความเข้าใจ ยอมรับในกฏระเบียบและความเ..

การสอบคัดเลือกครู.ภาษาจีน

วงดนตรีพื้นฐานเมืองสันทรายหลวงร่วมแสดงฯ ( วันดา ) งานฉลองพัด..

ทีมงานสันทรายหลวงร่วมรับประทานอาหารค่ำและรื่นเริงสนุกสนานร่ว..

เจ้าหน้าที่ธนารักษ์เชียงใหม่ มาตรวจสอบ อาคารประกอบ ต่างๆ ที่..

คณะกรรมการเปิดซองหนังสือเรียน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ..

ประชุมหารือขับเคลื่อนงานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

?>