ภาพกิจกรรม

ทีมบริหารประสารเรียนขอคำปรึกษาเรื่ิองการ เปิดภาษาจีน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

บรรยากาศและกิจกรรมช่วงเช้าสำหรับการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนท..

การประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ท่าน ผอ.ใหม่ และผอ.ที่ย้าย

ตรวจสอบพัสดุประจำปี

ประชุมฯเชิงปฎิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิชาการ

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ก่อนที่จะปิดภาคเรีย..

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ผลงานในนามทูตของโรงเรียน ในเรื่องของการแสดงในงาน "งานฟื้นฟูพ..

รับการประเมินฯ พัสดุฯ รร. ขนาดใหญ่

ขับเคลื่อน ร่วมแก้ปัญหา เพื่อ.คุณภาพนักเรียน

?>