ภาพกิจกรรม

เปิดเรียนเต็มรูปแบบ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความร่วมมือระหว่างองค์กรแก้ไขปัญหาหลุมบนถนน

ประชุมฯผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมฯ คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

รับบริจาคโต๊ะเก้าอี้จากโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียน

แม่ครู เปรมจิต ยศสุข และ ท่าน ผศ. ดร. ปรารถนา ยศสุข ( ลูกสาว..

กิจกรรมสานสัมพันธ์คุณธรรมธรรมะสู่ใจเพื่อสันติภาพ สำหรับนักเร..

กิจกรรม"เสริมภูมิ สานสัมพันธ์ พี่-น้อง ก้าวสู่ฝัน" ของนักเรี..

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลการสอบ O-net. 64