$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ..เขต

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเมตตาให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ชื่นชมฯให้กำลังนักเรียนที่เป็นตัวแทนฯ ไป..

Merry Christmas English Festival

ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นป.1 ป.5 และป.6

เช็คชื่อนักเรียนที่ขาดการทำเวรเขตสีประจำเดือน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมประชุมฯ ผู้บริหารเครือข่ายสท. 3

ผู้บริหารและฝ่ายปกครองร่วมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียนเพื..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายสันทราย 3

เตรียมสถานที่ สำหรับแข่งขันศิลปหัตถกรรม เครือข่าย สท. 3 ครั้..

รับการนิเทศ จาก.ท่าน ศน. สพป.ชม. เขต.2

กิจกรรมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปี 2565