ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2565

ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการจัดประสบการณ์การเ..

ชื่นชมฯ และให้กำลังใจ ครู.แจ่มจันทร์ และ ด.ญ.ลีลาวดี แก้วปา_..

คณะครูฯ ,นักการฯ และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดสารกรองน้ำ

กิจกรรม อบรม STEM โมดูล 7-8-9

กิจกรรมวันไหว้ครู 16 มิถุนายน 2565

ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานตานธรรมป๋ารมี ถวายพระบรมธาตุน้อย วั..

ทีมบริหารและคณะครูฝ่ายวิชาการ รับการนิเทศ…จาก.ท่าน ศน. ต้นสั..

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงชัย พาณิชย์เชียงใหม่ มอบ วัสดุ อุปกรณ์ใน..

ทีมบริหาร..พบปะนักศึกษาฝึกสอนฯ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียน