ภาพกิจกรรม

การแข่งขัน ดนตรี CMRU Music Campettion. 2023

ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงมอบเงินสนับสนุนอาหาร..

ประชุมฯสัมมนาวิชาการฯ ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง

นายอำเภอสันทรายติดตาม และมอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่ได้รับทุน..

งานตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายสมเจตน์ ไ..

อบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสันทรายหลวง เครือข่าย,และสมาคมฯ วางหรีด..

โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสันทรายหลวงแผน..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒน..

?>