$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระ 9 รูป ในงานวันเด็กแห่งชาติและงานสวัส..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ตัวแทนทีมบริหารและตัวแทนคณะครูฯ สวัสดีปี..

ทีมงานบริหารและตัวแทนคณะครูร่วมกราบนมัสการฯสวัสดีปีใหม่ ท่าน..

ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของรางวัล ขนม ต่างๆ ในวันเด็ก

ตัวแทนคณะครูนำตัวแทนนักเรียนร่วมงานเปิดบ้านสานฝัน นวัตกรรมแล..

งานกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ

ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อนุเคราะห์เอื้อเฝื้อมาตั..

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายมอบลูกฟุตบอลสวัสดีปีใหม่ให้นักเรียนส..

ประชุมทีมงานพร้อมขับเคลื่อนการติวสอบOnetป.6และ ม.3

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมสมทบทุนและมอบขนมของรางวัลแก่ลูกๆ..

ขอขอบคุณนายแพทย์วีรพรรณ อินต๊ะศรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน