ภาพกิจกรรม

ท่าน ดร. พิเศรษฐ์ รองฯ ผอ. สพป.ชม.เขต 2 และ คณะฯ ศน. มาเยี่ย..

ทีมผู้บริหารพร้อมตัวแทนครู ร่วมส่งและให้กำลังใจ คุณครู.สุพิน..

รับมอบทุนการศึกษากิ่งกาชาด อำเภอสันทราย

ท่าน ดร. อุดมพร ผอ. สพป.ชม.เขต.2 ,ท่าน จันทร์ลอย รองฯ ผอ. สพ..

ประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. อนุ..

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลร่วมพัฒนาสถานที่แผนกอนุบาล

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดเรียน 2/2566 และรับผลการเ..

กิจกรรม เรียนเล่นเป็นปัญญา Experience Expansion

ทีมบริหารประสารเรียนขอคำปรึกษาเรื่ิองการ เปิดภาษาจีน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

บรรยากาศและกิจกรรมช่วงเช้าสำหรับการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนท..

การประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

?>