ภาพกิจกรรม

ขอขอบพระคุณ คุณ.สรารี โชติกนันท์ มอบเงิน 20,000 บาท เพื่อพัฒ..

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระ..

โรงเรียนสันทรายหลวงเป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระด..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมเป็นตัวแทน โรงเรียนสันทรายหลวง ร่วม..

ขอขอบคุณ ท่านนายกฯสมบัติ เทศบาลตำบลเมืองเล็น ให้ความอนุเคราะ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนักพบปะนักเรียนหน้าเสาธงส่งกำลังใจให้นักเรี..

ท่าน ดร. พิเศรษฐ์ รองฯ ผอ. สพป.ชม.เขต 2 และ คณะฯ ศน. มาเยี่ย..

ทีมผู้บริหารพร้อมตัวแทนครู ร่วมส่งและให้กำลังใจ คุณครู.สุพิน..

รับมอบทุนการศึกษากิ่งกาชาด อำเภอสันทราย

ท่าน ดร. อุดมพร ผอ. สพป.ชม.เขต.2 ,ท่าน จันทร์ลอย รองฯ ผอ. สพ..

ประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. อนุ..

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลร่วมพัฒนาสถานที่แผนกอนุบาล

?>