$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

เตรียมงาน..ปัจฉิมนิเทศ

งานวิถีสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565

เตรียมงานนิทรรศการ วิถีสันทราย

กิจกรรมDay Camp เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

กิจกรรมธนาคารขยะ

มอบเกียรติบัตรรางวัล หนูน้อยยอดนักออม

การสอบ NT. ชั้น. ป. 3 ประจำปีการศึกษา 2565

Big cleaning day

ขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์เนื่องในโอกาสฝึกประสบการณ์เสร็จสิ..

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

ประชุมฯ ภาคี. 4 ฝ่ายเพื่อคัดเลือก หนังสือเรียน ปี 66

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมวางหรีดเคารพศพ.คุณยาย บัวคำปัน ว..