ภาพกิจกรรม

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก มอบรางวัลสำหรับลูกๆ อนุบาลคนเก่ง

โรงเรียนสันทรายหลวงแผนกปฐมวัย รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรั..

คุณครู.จันทร์ฉาย อุบลนุช ข้าราชการบำนาญ และคณะกรรมการสถานศึก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ตัวแทนผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรร่วมแสดง..

เทศบาลตําบลเมืองเล็น ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำมาฉีดถนนและต้นไม้..

ขอขอบคุณ ผอ. คำนึง มอบปัจจัยให้รางวัล เด็กๆ อนุบาล

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เข้าพบปะ ท่าน ผอ. สพป.ชม.เขต 2 เพื่อปร..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนักแสดงความยินดีและร่วมมอบถ้วยรางวัล..สันทรา..

เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.สันทราย มามอบตู้แดง เพื่อเพิ่มมาตรการค..

ขอขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวงทุกภาคส่วน

ขอกราบขอบคุณชมรมฯ ผู้ปกครองนักเรียนที่มอบเครื่องทำน้ำเย็นพร้..

กลุ่มนักวิจัยน้อยรับการเตรียมความพร้อมวางแผนดำเนินงานแคมเปญต..

?>