ภาพกิจกรรม

ตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงเยี่ยมไข้ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมต้อนรับท่านดร. ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ..

วางหรีดเคารพศพ. อดีต.ท่าน อจญ. รร. สท. ท่านพ่อครู สุรินทร์ ส..

ตัวแทนของโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมงาน ผ้าป่า หมู่. 9 ถวายวัดบ้..

งานเกษียณอายุราชการแด่ครูสุพิน สาลักษณ์ และครูธิยานันท์ พูลส..

คุณครู.สุพิน และ คุณครู.ธิยานันท์ มอบเงินพัฒนาโรงเรียน ท่านล..

การประเมินวPA ของคณะครูแต่ละสาระ ตามสภาพจริง

โรงเรียนสันทรายหลวงมอบปัจจัย 2,000 บาท กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่.9..

งานมุทิตาจิตที่สมาคมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเ..

ตรวจรับงาน…ก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ข งวดที่ 12 งวดสุดท้าย

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ สพป.ชม เขต 2

โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนสันทรายหลวง