ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรรางวัล หนูน้อยยอดนักออม

การสอบ NT. ชั้น. ป. 3 ประจำปีการศึกษา 2565

Big cleaning day

ขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์เนื่องในโอกาสฝึกประสบการณ์เสร็จสิ..

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

ประชุมฯ ภาคี. 4 ฝ่ายเพื่อคัดเลือก หนังสือเรียน ปี 66

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมวางหรีดเคารพศพ.คุณยาย บัวคำปัน ว..

มอบตัวนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา ..

ขอแสดงความยินดี ชื่นชม กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตัวแทนนักเร..

รางวัลสำหรับนักกีฬาคนเก่ง ทีมยอดเยี่ยม ครูเยี่ยมยอด

ท่านพระครูสังฆบริหารธรรมนูญธม ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหล..

งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร..