$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

คุณครูน้ำตาลและนักศึกษาฝึกสอน ร่วมกันวาดรูปสร้างแหล่งเรียนรู..

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน.รร.ขนา..

มอบเกียรติบัตรชื่นชมฯ ลูกเสีอ.กกต

อบรมนักวิจัยน้อย

มอบใบประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายสันทร..

เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. พระราชทาน

ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่มาจัดกิจกรรมพร้อมแจกเครื่องดื่มให้กับนั..

คุณวิบูลย์ วัชรสุรางค์ บริษัท.วิบูลย์พาณิชย์กรุ๊ป มอบเงิน 5,..

ต้อนรับผู้บริหาร จาก.กลุ่มเครือข่ายบ่อหลวง ฮอดและคณะครู หลาก..

ประชุมฯออนไลน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่พัฒนาคณะกรร..

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณแม่ของ ด.ช...

ร่วมทำบุญปล่อยปลาเนื่องในวันแม่กับ อสม.บ้านท่อ