ภาพกิจกรรม

ทีมงานสันทรายหลวงร่วมรับประทานอาหารค่ำและรื่นเริงสนุกสนานร่ว..

เจ้าหน้าที่ธนารักษ์เชียงใหม่ มาตรวจสอบ อาคารประกอบ ต่างๆ ที่..

คณะกรรมการเปิดซองหนังสือเรียน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ..

ประชุมหารือขับเคลื่อนงานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส

ขอแสดงความยินดีชื่นชมนักเรียน ป.6 ที่ทำคะแนนสอบ O-net ได้สูง..

ขอแสดงความยินดีชื่นชมนักเรียนคนเก่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมทีมบริหารตัวแทนคณะครู นักเรียนร่วมง..

ทีมบริหาร ตัวแทนครู นักเรียน ร่วมแสดงงานของดีอำเภอสันทราย

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.2 ประจำปีการศึกษา..

ขอขอบคุณลูกชิ้นวัญนา, ลูกชิ้นยายบุญเสริม, ลูกชิ้น PN Food. ร..

ขอแสดงความยินดีชื่นชมฯ คุณครู.ชนิกานต์ และนักเรียน ที่ร่วมโค..

มอบเกียรติบัตร.ขอบคุณ. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รร. สท. ปีการศึ..

?>