ภาพกิจกรรม

รองฯ สุภาภรณ์ สุตา และครู zero waste มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ..

สวัสดีปีใหม่ 2567 ท่านผอ.เขตฯและท่านรองฯ

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พบปะนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนสันทรายหลวง..

กราบนมัสการฯ ขอบพระคุณท่านพระครูสังฆบริหารธรรมนูญ ธมมคฺโณ ( ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก และท่านรองฯสุภาภรณ์ สุตา ให้โอวาทและอวยพ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมงานฌาปนกิจศพ.ครู. เค

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566

การประเมินฯครูผู้ช่วย ครั้งที่. 4 คุณครู ปิยะดา เตชะเถิน

การประเมินการอ่าน-การเขียน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมด้วยรองสุภาภรณ์ สุตา ตัวแทนคณะครู น..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2566

?>