ภาพกิจกรรม

โรงเรียนสันทรายหลวงให้บริการแก่โรงเรียนอนุบาลวรสินป์ในพิธีมอ..

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความเสียใจและวางหรีดเคารพศพ...

โรงเรียนสันทรายหลวงให้บริการสถานที่แก่งานชุมชนกองทุนหมู่บ้าน..

คณะผู้บริหารตัวแทนครู นักเรียน ร่วมวางหรีด เคารพศพ ด.ญ.วารีท..

31 มีนาคม2567 วันรับรายงานตัวนักเรียนอนุบาล และมัธยมศึกษาปีท..

รับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ร่วมวางหรีดเคารพศพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของท่านผอ.ภาณ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ..

ขอขอบคุณท่านรองฯ จันทร์ลอย รองฯ เขต.2 ,ท่าน.ผอ. หนู ผอ.กลุ่ม..

งานฝ่ายปกครองดำเนินเพื่อความเข้าใจ ยอมรับในกฏระเบียบและความเ..

การสอบคัดเลือกครู.ภาษาจีน

วงดนตรีพื้นฐานเมืองสันทรายหลวงร่วมแสดงฯ ( วันดา ) งานฉลองพัด..

?>