ภาพกิจกรรม

ขออนุโมทนาบุญฯ กับ ลูกชิ้น วัญนา และ ลูกชิ้นยายบุญเสริม ที่ม..

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก มอบรางวัลสำหรับลูกๆ อนุบาลคนเก่ง

โรงเรียนสันทรายหลวงแผนกปฐมวัย รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรั..

คุณครู.จันทร์ฉาย อุบลนุช ข้าราชการบำนาญ และคณะกรรมการสถานศึก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ตัวแทนผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรร่วมแสดง..

เทศบาลตําบลเมืองเล็น ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำมาฉีดถนนและต้นไม้..

ขอขอบคุณ ผอ. คำนึง มอบปัจจัยให้รางวัล เด็กๆ อนุบาล

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เข้าพบปะ ท่าน ผอ. สพป.ชม.เขต 2 เพื่อปร..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนักแสดงความยินดีและร่วมมอบถ้วยรางวัล..สันทรา..

เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.สันทราย มามอบตู้แดง เพื่อเพิ่มมาตรการค..

ขอขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือโรงเรียนสันทรายหลวงทุกภาคส่วน

ขอกราบขอบคุณชมรมฯ ผู้ปกครองนักเรียนที่มอบเครื่องทำน้ำเย็นพร้..