ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสันทรายที่ออกตรวจเครื่องทำน้ำเย็น

การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวันไหว้ครู

กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข

ขอขอบคุณครูลัดดา ทินะ และครูผ่องศรี อร่ามนภา มอบหนังสือให้ห้..

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ คลังข้อสอ..

ศึกษาดูงานเตรียมส่งคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโน..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก แผนปฐมวัย

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอขอบพระคุณ คุณตำรวจ สภ.สันทราย ที่แวะมาดูแลความปลอดภัยให้กั..

?>