ลูกจ้าง

นางสาวณัฐชานันท์ สุวรรณ์มาลี
ครูอัตราจ้าง
( เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน )
นายถิรราช ยะมะโน
ครูอัตราจ้าง
( ครูพี้เลี้ยงเด็กพิเศษ )