ลูกจ้าง

นางสาวกันยารัตน์ ปุกแก้ว
ครูอัตราจ้าง
( ครูสอนภาษาจีน )
นางสาวณัฐชานันท์ สุวรรณ์มาลี
ครูอัตราจ้าง
( เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน )
นางสาวสุทธิดา อภิชาติวิไล
ครูอัตราจ้าง
( พี่เลี้ยงเด็กพิการ )
?>