คณะครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุดสวาท แบล็คเค็ท
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )